DarkWolf Roleplay

Obecná Pravidla

Pravidlo"ZERO" pravidlo nula. - Používej hlavu u každé RP akce.

➣ Roleplay - "RP" - Hráč hraje za svou vytvořenou fiktivní postavu, ve fiktivním prostředí zvané Los Santos, ve státě San Andreas. Hráč reaguje na vše tak, jak by reagoval v reálném životě. Příběh postavy je zcela ve vašich rukách, ale může být ovlivněn i dalším hráčem.

➣ OOC (Out Of Character) - Vše mimo vaší postavu

➣ IC (In Character) - Všechno co se týka postavy ve hře

➣ /me - Nahrazuje animaci kterou ti nepovolí hra
Příklad : /me Šahá si do kapsy a vytahuje peněženku

➣ /do - Popisuje vykonání činnosti s očekáváním reakce od dalšího hráče. Do /do je zakázáno rpit lži, myšlenky, pocity a nálady ! V /do nesmíte nikoho ovlivnit nebo za někoho psát. Do /do se píše i stav vaší postavy (určitá zranění), RPení pasivního RP (RPení místního doktora)

Příklad : /do co našel u pána, když ho prohledával?
Druhý hráč odpoví : /do peněženku s doklady, zbraň, proteinovou tyčinku, klíče (odpovíte to co máte aktuálně u sebe v inventáři)

➣ MetaGaming - Využívání ooc informací a následně používání ic
Příklad : Někdo ti napíše na discord že potřebuje pomoc, protože ho někdo unesl na hlavních garážích a jede s nim k majáku. No a ty se sebereš a jedeš automaticky k tomu majáku ho zachránit protože ti to napsal

➣ Mixing - Mixování v ic chatu ooc stylem
Příklad : Jedeš s někým v autě a řekneš mu: Hele musím na pohřeb svojí kočky protože umřela, přejel ji tank. Tak zahrajeme později

➣ PK - Je udělané tak , že je na daném hráči jak si ho bude RPit (PK začíná v mometně kdy máte na obrazovce deathscreen tkzv. stav bezvědomí)

➣ Powergaming - Rpení nadpřirozených schopností
Příklad : /me Zvedá auto a háže ho po kotym na ulici

➣ PassiveRP - Rpí se milionové město (celý ostrov v rámci hlavní části města,Sandy i Paleta, to samé platí i o opuštěných místech), když na policejní stanici nebude žádný hráč nebo npc budeš prostě předstírat že tam někdo je a chovat se podle toho
Příklad : Když příjdete do nějaké dílny a vidíte tam jednoho mechanika tak musíte předstírat že jich tam je dalších 10 třeba

➣ Not Valuing Life "NVL" - Nevážení si svého života
Příklad : Když slyšíš střelbu tak tam logicky nenaběhneš se kropit s ostatníma, ale běžíš co nejdále od tamtud aby se ti něco nestalo

➣ CopBaiting - Zákaz provokování státních složek

➣ Non rp Injuries - Rpení zranění (každý hráč si rpí zranění podle sebe, ale zase v rámci možností aby to dávalo smysl)
Příklad : Někdo ti poslal za jedna do hlavy a máš death screen, poté k tobě někdo přiběhne a zeptá se /me kontroluje stav /do co zjistil? a ty máš za úkol zaerpit zranění podle situace, to znamená že asi nebudeš rpit že tě někdo střelil do hlavy protože by si umřel, ale dejme tomu že odpovíte /do Střelná rána v rameni

➣ Non rp Driving - Na serveru není, je řešen scriptem (nereálne řízení vozidla)

➣ Revenge Kill - Zabití hráče z pomsty. Hráč může provést odplatu až po uplynutí 2 hodin od posledního zabití
Příklad : Budeš se procházet po ulici a týpek tě prostě unese jen tak, okradetě a zabije. Nesmíš ho jít po respawnu hnedka zabít jenom protože nejsi schopný se přes to přenést. Po 2 hodinách od respawnu ovšem už můžeš

➣ Kill on Sight - "KOS" - Zabití na první pohled bez předešlé rp akce
Příklad : Příjdete k hráči a zabijete ho

➣ Combat Log - Odpojení počas RP akce
Příklad : Někdo vás zabije a vy to odpojíte aniž by byla rp akce ukonce. (pokud se stane že vám to spadne nebo si uvědomíte co jste udělal máte 5 min na to to napojit zpět)

➣ Random DeathMatch - Zabíjení kolemjdoucích bez nějakého důvodu

➣ Vehicle DeathMatch - Bourání do věcí kolem jako třeba lampy, značky, semafory, auta, lidi (zabití hráče vozidlem až jako poslední možnost)

➣ Pravidlo inventáře - Všechno co máš u sebe máš u sebe
Příklad : Neexistuje že si zaerpíš /me dává pistol pod sedačku, ale přitom ji budeš mít furt u sebe. V případě co toto uděláš bude s tou zbraní jednáno tak že ji máš pořád u sebe (můžeš však zaerpit /me dává zbraň pod sedadlo a dáš ji do kastlíku)

➣ Lootboxing - Zákaz lootingu hráčů za účelen toho že ho chcete jenom okrást o věci (vždy by tam měl být nějaký adekvátní důvod proč ho chcete obrat, věci typu protože nemám peníze nebo že chci jeho zbraň bude trestáno banem)
Příklad : Zabiješ pdčko a začneš ho lootit jenom protože víš že má u sebe zbraň (looting by jsi měl provádět v případě že tě k tomu vede nějaký rozumný/dostačující důvod)

Character Kill - CK

➣ Character Kill - "CK" - Úplná smrt postavy. Nelze za ní nadále hrát - bude vymazána ze serveru. Hráč, který uděluje CK, musí mít CK schválené skrz ticket na našem Discordu. Pro udělení CK, je důležité, aby hráč, který uděloval CK, zapsal do ticketu na Discorde potřebné informace (screen mapy kde se nacházi mrtvola, způsob/příčina zabití). CK se oznamuje pokaždé do L-OOC chatu (CK-[jméno_zabité_osoby]), pokud tak neučiníte, CK je neplatné. Důvod pro CK musí být adekvátní a pádný. Proti CK se dá odvolat pomocí ticket systému na našem Discordu.


➣ Self CK - Hráč ukončí svůj příběh postavy. Hráč si dáva SelfCK sám, ale musí oznámit CK v ticketu. Hráč musí mít na CK pádny důvod.


➣ Jail CK - Jail CK se uděluje v případě že váš trestní rejstřík je po sloučení všech trestů 100 a více let. Jail CK uděluje výhradně soud.


➣ Deportace - Funguje že osoba je vykázána z dané země, protože nesplňovala podmínky pro pobyt v dané zemi, nevlastnila (zelenou kartu či platné vízum).


➣ CK na pozemku nelegální frakce - Pokud se hráč nachází na pozemku nelegální frakce, může se stát že dotyčná osoba dostane CK od dané frakce.
- Osoba která se dostala na pozemek nelegální frakce, může dostat CK jen tehdy pokud se u dané situace nachází BOSS FRAKCE pokud se tam neobjeví či nebude součástí akce, můžou členi nelegální frakce udělit pouze PK a osobu převést na nějaké místo.
- Toto pravidlo se nevztahuje na členy státních složek respektive PD/EMS/LSSD, ale může jim být odcizená jejich služební výbava.


➣ Situační CK - Znamená to že když třeba vykradete obchod a policie vás zastřelí tak si můžete zaerpit situační CK s tím že si poté vytvoříte ticket a do něj napíšete že žádate o smazaní postavy z důvodu a zbytek dopíšte podle toho co se stalo. V případě že se jedná o udělení Situačního CK tak na to musíte mít adekvántní důvod a provést to tak aby to dávalo smysl, poté si opět uděláte ticket a vyplníte vše potřebné.

Fear RP & jejich typy

➣ FearRP - Vaše postava musí projevovat strach při situacích, které to vyžadují
Příklad : Někdo na vás míří, tak logicky nevytáhnete na něj zbraň nebo neujedete, jelikož by vás zastřelil, ale musíte předstírat strach a uposlechnout pokynům
V případě porušení toho pravidla se také dopušťujete porušení pravidla NVL

Mezi typy také patří :
➣ Jail Fear - Rpit strach z toho že vás zavřou do vězení.
➣ Gun Fear - Rpit strach z toho že váš může někdo postřelit a popřípadě zabít.
➣ Dog Fear - To že je to jenom pes neznamená že se k nim můžete tulit nebo neerpit z nich nějaký strach apod. ten pes vás může kdykoliv ohrozit na životě.
➣ LSPD/LSSD Fear - Jste povinni rpit nějaký respekt ze státních složek z důvodu toho že vás můžou zavřít do vezení apod (vztahuje se na pravidlo nvl)

Gross-RP

➣ Gross - Rasismus, pedofilie, řezání jednotlivých končetin a další nechutné prvky. Tento styl RP je možné provádět pouze po odsouhlasení od všech účastníků RP akce. Pokud se k již probíhajícímu Grossu připojí jakýkoliv další hráč, je nutné tuto akci pozastavit a vyžádat si jeho souhlas - pokud hráč neposkytne souhlas, musí být tato akce okamžitě ukončena! Jakákoliv osoba, která se zúčastní GrossRP, může kdykoliv svůj souhlas odvolat, pokud se dané akce nechce nadále účastnit. Je zakázáno vytvářet lidem trvalé následky (řezání končetin a jiných částí těla), pokud dotyčné osobě nebude uděleno CK! V případě následného udělení CK dotyčnému hráči, vzniká pro toto pravidlo výjimka. Výjimkou pro toto pravidlo je také způsobení poškození jednotlivých částí těla (pořezání a následné jizvy), které nejsou běžně viditelné, protože jsou skryté některou z částí oblečení. Pokud RP akce začne mezi nelegálkama, nebo v hoodu mezi gangstery, je GrossRP automaticky povolen! Nicméně stále k tomuto pravidlu musí proběhnout určitá interakce mezi hráčema.

Mezi něj se řadí:
 • Kanibalismus
 • Rasismus
 • Pedofilie
 • Mučení
 • Sexuální akty
 • Pravidla multicharu

  ➣ Je zakáno poznávat hráče podle hlasu (hráč může mít jinou postavu než na kterou jste zvyklí že rpí)

  ➣ Pro rpení různých pedů musíte podat žádost do ticketu

  ➣ Vlastníkem frakce můžete být v jednu chvíli pouze na jedné postavě

  ➣ Je zakázáno být v jednu chvíli víckrát členem jedné frakce na různých postavách. Toto se vztahuje také na nelegální frakce, nesmí být u např. Cartel a Mafia

  ➣ Je zakázáno jakýmkoliv způsobem cokoliv převádět z jedné postavy na druhou

  ➣ Je zakázáno aby vaše aktuální a předešlé postavy byly jakkoliv příbuzné

  ➣ Je zakázáno vytvářet nesmyslná jména jako jsou "Tomáš Jedno", "Indo Nesia"

  Vykrádačky

  ➣ Je zakázáno využívat NPC jako rukojmí

  ➣ Započetí vykrádání je zakázáno 30 minut před i po plánovaném restartu

  ➣ Maximální požadovaná částka za jednoho rukojmého je do 15000$

  ➣ U Hlavní banky je tato možnost nereálná, ze samotné banky máte dostatek peněz a není potřeba žádat výkupné za rukojmého

  ➣ V případě že by jste chtěli mít rukojmé mimo obchod nebo banku tak musíte prokázat o tom že je to pravda, imaginární rukojmí se nepočítají

  Únos

  ➣ Počas únosu dané osoby jste povini ji zajistit dostatek jídla a pití

  ➣ Od rukojmého (unesené osoby) je zakázáno vyžadovat/přijímat majetek, peníze z bankovního účtu nebo přepsání vozidla

  ➣ Maximální délka únosu/držení hráče je stanovena na 24 hodin reálného času

  ➣ Držení osob v interiérech na teleport je zakázáno

  G-Signál

  G-Signál se vám zobrazí v momentě co zemřete neboli máte deathscreen, avšak jsou případy kdy je možné a kdy není vhodné ho stisknout

  ➣ A) Není nikdo, kdo vám může přivolat pomoc – musíte počkat do respawnu a po objevení v nemocnici jste povini zaRPit, že vás ošetřil doktor (přes /me a /do a adekvátně. Nestačí pouze “/do ošetřuje”. Je nutné RPit ošetření pořádně.

  ➣ B) přivolat pomoc vám může hráč či okolní NPC (G-signál)

  • Přijede EMS či jiný orgán schopný provést první pomoc, dále RPíte dle výzev
  • G-signál, můžete použít jenom ve městě, kde by se měli teoreticky vyskytovat lidé, mimo civilizaci, kde nikdo ani pasivně není, je zakázáno používat G-signál (v případě že jste unesen někým a máte deathscreen nespamujte G-signál, aby jste se zachránili tím že dáte vědět EMS/PD/LSSD kde momentálně jste, počkejte až vám daná osoba přivolá pomoc nebo vás vyhodí někde kde je schopný vám někdo přivolat pomoc)
  • Trash RP & Fail RP

   ➣ Zákaz spamování při fightech levého tlačítka myši/Rka

   ➣ Zakazano Rpit /do pas cukl, /me oklepává se , /do bouchl se

   ➣ Zákaz využívání bunnyhopingu za účelem zrychlení pohybu

   ➣ Mezi FailRP patří jakkékoliv porušení pravidla serveru. V případě že se někdo dopustí porušení nějakého daného loru se neřeší reportem na porušení FailRP ale ic cestou

   ➣ Simpování: Zkuste se vyvarovat této věci, jako například když uvidíte nebo uslyšíte ženskou postavu tak ji začnete okamžitě nadávat nebo za ní pořád chodit jako pejsek 🐶 je to nepříjemné jak už z pohledu té ženy nebo lidí co s ní rpí. Zkuste to respektovat, nikdo vám nezakazuje s ní rpit, ale pokud uvidíte že s vámi nechce nadále rpit tak odejděte

   Pravidla pro státní složky vztahuje se pro LSPD/LSSD/EMS

   Je zákázáno lootit pd bez adekvátního důvodu

   ➣ Nesmí se dávát situační CK státním složkám při nějaké rp akci. Pouze v případě že si založíte ticket na daného hráče

   ➣ Je zakázáno rpit potenciální GPS lokátory, výbuchy a střelbu, pokud ji fyzicky nevykonáte - herní mechanika vám to sice povoluje, ale může to být považováno za zneužívání (platí i pro klasické hráče)

   ➣ Pravidlo CPZ - Podle zákona je povoleno držet hráče v CPZ maximálně 48 hodin reálného času - po tuto dobu by mělo LSPD/LSSD dotyčného hráče vyřešit

   ➣ Korupce - Pokud chcete mít korupční postavu musíte si na to založit ticket

   ➣ Státní složky nemají přístup na black market - EMS/LSPD/LSSD/

   ➣ Je přísně zakázáno vykrádat jakýkoliv frakční sklad státních složek - EMS/LSPD/LSSD/ (bere se to jako Korupce)

   ➣ Nesmíte být u LSPD a zároveň člen LSSD sboru pokud jste v jednom ze dvou sborů můžete si zažádat o převelení do druhého (nevztahuje se na EMS)

   ➣ Členové státních složek se můžou po oživení a kompletního ošetření vrátit do probíhající rp akce až po 30 min

   ➣ Pokud je vaše postava u státní složky není možne aby byla zároveň členem nelegální skupiny (Platí i obráceně)

   Pravidla pro nelegální frakce

   Je zákázáno spojování se mezi ostatníma skupinama za účelen odstranění konkurence LSPD/LSSD (dvě menší skupinky se spojí proti jedné velké)

   ➣ Nesmíte být ve dvou nelegálních skupinách

   ➣ Členové nelegálních skupin se můžou po oživení a kompletního ošetření vrátit do probíhající rp akce až po 45 min

   ➣ Nelegální skupiny mají mezi sebou automaticky povolenej gross, v případě že dané osobě které je prováděn gross přijde daná rp akce už moc může požádat o zmírnění daného grossu ovšem ne o kompletní zrušení

   ➣ Pokud vás nelegální skupina odchytne na svém území je automaticky povolen GROSS a má možnost vám udělit situační "CK" v přítomnosti "BOSSE FRAKCE". Pokud se v dané rp akci nenachází BOSS můžou vám udělit PK. Nebude se jednat o KOS

   ➣ Na každém frakčním Discord serveru musí být přítomen alespoň jeden člen admin AT, kterému po připojení na tento server dáte roli Admin s opravněním Administrátor (platí pro všechny frakce)

   ➣ V případě, že se na frakčním Discordu nenachází admin, budou veškeré informace, které jsou využívané v herním světě (IC), považovány jako Metagaming

   ➣ Každý člen legální/nelegální frakce je povinen být připojený na discord serveru https://discord.gg/KcRkFWE3my

   Gang Pravidla

   Rpí se faction Roleplay = Rpí se novodobej gang, nejste povinni jezdit v lowriderech nebo muscle kárách jezděte si v čem chcete samozřejmě ať to nejsou lamba,ferrari apod.

   ➣Gang nebude používat vysílačku k domluvě, slouží k tomu telefon

   ➣Zákaz používání dlouhých zbraní, v žádném případě nebude člen gangu kropit z AK-47, Carabiny, Brokovnice a další...

   ➣Gangster je charakteristická postava, která se musí chovat a komunikovat dle svého loru

   ➣Je zakázáno využívat hoody pro utíkání před policií a schováváním se

   ➣Při využívaní zbraní je třeba myslet na postavení svojí postavy a lore

   ➣V hoodech a jejich okolí je N-Word povolen, ale pouze v případě, že mezi hráči proběhla patřičná interakce (pullup, drive by, beef). V případě zneužívání může být hráč potrestán

   ➣Gangy mají mezi sebou automaticky povolený gross, v případě že se budeš nacházet u nich v hoodu je šance že ti bude uděleno situační CK Gang Bossem. Samozřejmě pokud to bude mít smysluplný důvod né že tam jednou přijdeš a už ti budou dávát CK

   Dodatečné pravidla & Frakční pravidla

   V připadě že daná frakce není nějakou dobu aktivní - Bude jim automaticky odebrána

   Frakční Discordy: - Všichni členové dané frakce budou mít nastavené IC jména na discordu

   RP AKCE SE NESKIPUJÍ!!!

   V žádném případě se věci zpátky nevrací!!!

   Frakce ➣ Po CK či JailCK se hráč může vrátit do stejné frakce až po 14 dnech od udělení CK (platí jak pro státní tak nelegální frakce)

   Oblečení ➣ Je přísně zakázáno RPit, že máte přilepené masky. Každá maska se dá sundat. Je přísný zákaz nosit oblečení Bezpečnostních a Záchranných složek, pokud nejste člen těchto složek! Je přísně zakázán NoSKIN!

   • BUG ➣ Bugy se musí rpit
   • Bugy tu byly, jsou tu a ať se budeme snažit sebevíc, i přes to se vždy nějaký najde. A proto pokud vám na hlavu spadne helikoptéra nebo vám zmizí z kufru věci, budete to jednoduše rpit. Hráč je povinen hlásit jakékoliv chyby serveru do místnosti bugy. Je přísně zakázáno využívání chyb serveru / hry. Porušení bude potrestáno.

   ➣ Zneužívání bugů/herních mechanik :

   • Nebudete zneužívat herních nedostatků ve váš prospěch (např.: bugovat peníze)
   • Přísně zakázáno rpit příbuzného nebo osobu, která si pamatuje vaší předchozí nebo aktuální postavu"

    Respektovaní ATeamu

    ➣ Musíte vždy respektovat jakéhokoliv člena ATEAMU, musíte respektovat jeho rozhodnutí. Je jedno jestli posuzoval porušení pravidel ve hře tzv. nějakého RP, nějakého porušení pravidel, nebo chování hráče na discordu. Vždy s daným člověkem můžete o tom diskutovat, pokud tedy je o čem diskutovat, ale musíte brát na vědomí, že konverzace musí probíhat slušně a rozumně.

    ➣ TRASHTALK ČLENA AT / SERVERU = PERMA IN GAME/DISCORD

    ➣ Pokud si hráč vytvoří ticket a nebo podá report, jak ve hře, tak i pomocí ticketu je povinen dodržovat pravidla, která jsou stanovena pro tento server. Požadujeme po vás slušné vystupování a lidské jednání v případě, že by vám toto moc nešlo, nebudeme na váš ticket/report REAGOVAT.

    ➣ Nespamovat ani nepsat dms členům AT

    ➣ Advertising: Zákaz promování/propagování ostatních projektů

    Pravidlo pro Streamery

    ➣ Každý streamer je zodpovědný za svojí komunitu a chat (metagaming).

    ➣ V případě předvolání do AT, je každý streamer povinen mutnout zvuk streamu a zakrýt scénu z discord hovoru.

    ➣ Není možné streamevat pohovor, vyplňování WL žádosti a jakkoliv se radit s diváky.

    ➣ Streamer je povinen dodržovat pravidla, jako každý jiný hráč.

    ➣ Přísný zákaz Streamovaní Nelegálních lokací (blackmarket, drogové lokace)

    ➣ Pokud máte zájem být streamer na našem projektu máte zakázáno streamovat na jiných projektech